Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

COMITÉ DE ÉTICA Y CALIFICACIÓN PROFESIONAL

Presidente    :      Dr. ABRAHAM KILIMAJER ZAPLER

Secretario     :     Dr. JULIO VERA CALDERON

Vocal             :     Dr. WALTER HOYLE VILLACORTA

COMITÉ DE ACCIÓN CIENTÍFICA

Presidente     :    

Secretario      :   

COMITÉ DE ECONOMÍAPresidente:Secretario:Vocales:


COMITE GREMIAL Y BIENESTAR SOCIAL

 

Presidente:

 

Vocales: